Tantra jóga pre ženy

Mohendžodáro je ucelený systém cvičení a meditácií, určený výhradne ženám. Prostredníctvom jednotlivých ásan, meditácií a cez spoločné zážitky a zdieľanie v skupine vedie ženu do svojho vnútra. Ukazuje jej, že má v sebe hlbokú intimitu, ktorá sa prejavuje v spoločnosti ostatných žien. Aby žena mohla byť skutočná a prebudená, potrebuje prežiť samú seba.

Pomocou dynamiky panvového dna, vizualizácií a dychových cvičení sa na kurze naučíme prebudiť a rozdýchať energiu v panve a vedome ju priviesť do celého tela.
Každej ásane sa venujeme určitý čas a objavujeme cez ňu ženské aspekty Krásky, Kňažky, Herečky a Milenky. Prostredníctvom jemných techník a tanca otvárame srdce, posilňujeme intuíciu, podporujeme tvorivosť a autentické vyjadrovanie a otvárame sa svojej sexualite. Na konci kurzu spojíme všetky ásany, čím otvoríme tzv. Materský energetický okruh a naučíme sa prostredníctvom neho vyživovať svoje telo zvnútra.

Na kurze sa naučíme posilňovať svaly panvového dna a rozpumpovať tzv. dynamiku panvového dna.

Vedomé ovládanie dynamiky panvového dna prináša do života ženy mnohonásobný úžitok:

– intenzívne prekrvuje oblasť malej panvy (maternice, vaječníkov, močového mechúra a celej vagíny) a panvového dna, čím výrazne zmenšuje riziko vzniku myómov a cýst v oblasti vaječníkov a maternice, opakovaných zápalov alebo výtokov z pošvy
– spevňuje a vzpružuje stenu vagíny, čo najmä u starších žien odstraňuje problémy s močením a inkontinenciou
– aktivuje žľazy s vnútorným vylučovaním a tým zvyšuje produkciu estrogénov. Pohlavné hormóny ovplyvňujú to, ako sa človek cíti, či má dostatok energie alebo je unavený. Žena je krásna, pokiaľ má dostatok estrogénov, žena je povädnutá a nepríťažlivá, pokiaľ má estrogénov málo.

Intenzívny kurz Umenia tantra jogy Mohendžodáro I. stupeň – kľúčové slová:

vnútorná  žena, vnútorné dieťa, sebaláska, dynamika panvového dna, aktívne OSHO meditácie, spontánny tanec, ásany tantrickej jogy, kladné ženské aspekty a ich protipóly, intimita, zdieľanie v uzavretom kruhu žien, dýchanie do energetických centier a uvoľňovanie tela, no mind, intuitívne hry, tóny kontaktnej improvizácie, čakrový systém a práca s energetickými centrami tela,…

Nový kurz pre začiatočníčky od apríla 2019.