Aktívne Osho meditácie

Čo sú aktívne Osho meditácie?

Aktívne Osho meditácie sú kombináciou meditačných techník, v ktorých sa strieda pokoj s aktivitou, ticho s hudobným podmazom. Každý typ meditácie je vystavaný z rôznych častí – štádií, aktivít a techník (od dýchania po vydávanie zvukov, cez voľný pohyb až po zastavenie a tiché rozjímanie). Každá meditácia končí fázou relaxácie. Osho aktívne meditácie boli vytvorené pre človeka „západného typu“.

Ako fungujú?

Neuvoľnené napätia blokujú prirodzený tok energie v našom tele. To ovplyvňuje našu schopnosť myslieť ako aj náš spôsob jednania s ostatnými. Osho meditácie rozpúšťajú tieto bloky, podporujú uvoľnenie napätia a utišujú myseľ.

Pre koho sú určené?

Aktívne meditácie sú špeciálne určené pre ľudí s rýchlym a stresujúcim životným štýlom, pre ľudí, ktorí sa starajú o svoje fyzické ale aj psychické zdravie, pre tých, ktorí hľadajú vnútornú pohodu. Sú pre ľudí, ktorí chcú utíšiť svoju myseľ, zbaviť sa neustálej kontroly a stať sa pružnejšími.

Môžem robiť meditácie sám/sama?

Po prvýkrát sa odporúča robiť meditácie v skupine a pod odborným vedením. Skúsenejší ju môžu bezpečne praktizovať osamote. Energia skupiny počas a zdieľania po ukončení meditácie sú však významným faktorom, ovplyvňujúcim celkový prínos meditácie pre psychiku človeka.

Kde a kedy môžem zažiť skupinové Osho meditácie?

Meditácie v zmiešanej skupine budú prebiehať v mesiacoch júl-august 2018 na týždennej báze v štúdiu canisterapie na Milcovej v Žiline.

Bližšie info už čoskoro.