Mohendžodáro pre začiatočníčky

Kurz umenia tantra jogy pre ženy, stupeň I., podľa zakladateľky Moniky Sičovej

Tajomné cvičenie na posilnenie panvovej dynamiky vychádzajúce zo starodávnej indickej tradície.tantra, tantra jóga pre ženy, panvové dno, meditácie

Čo kurz prináša?

SEBAROZVOJ

Tantrické jemné sebapoznávacie techniky NO MIND, aktívne OSHO meditácie a špeciálne ženské meditácie MOHENŽODARO, spontánny tanec, tóny kontaktnej improvizácie, nové zážitky, nové vedomosti o živote, nové skúsenosti a náhľad od iných žien, čas pre seba, radosť, relax, pohodu, spokojnosť, uvoľnenie, priateľstvá a inšpirácie

VITALITU

Intenzívne prekrvenie oblasti malej panvy (maternice, vaječníkov, močového mechúra a celej vagíny) a panvového dna, prevenciu vzniku myómov a cýst v oblasti vaječníkov a maternice, opakovaných zápalov alebo výtokov z pošvy, nárast libida a pomoc pri otehotnení, spevnenie a vzpruženie steny vagíny, odstránenie problémov s nežiadúcim únikom moču, aktivitu žliaz s vnútorným vylučovaním a tým zvyšenie produkciie estrogénov, mladistvý vzhľad a zdravie

INTIMITU

Bezpečný kruh, dôveru, prijatie a slobodu vyjadriť sa, vzájomné zdieľanie a prepojenie

Ako je kurz rozvrhnutý? (nový intenzívny kurz začína 29.3 2020 od 9.30)

1. stretnutie (29.3 2020)

Dynamika panvového dna, domáca terapia pre posilnenie svalstva v oblasti panv. dna ako predpoklad pre cvičenie s jóni vajíčkom, zoznámenie sa s tantrickými technikami – aktívne meditácie v pohybe, kundalini energia, zemská a sexuálna energia.

2. stretnutie (5.4 2020)

Ásana archetyp KRÁSKY s protipólom , otvorenie cesty k sebe ako žene, spoznávanie a prijatie svojej premenlivosti, rozvíjanie láskavého prístupu k sebe, stretnutie s vnútorným dieťaťom a prehlbovanie cesty k nemu, prejavovanie záujmu a úcty či uznania, podpora sebavedomia, samostatnosti, sebadôvery.

3. stretnutie (19.4 2020)

Ásana archetyp KŇAŽKY s protipólom, ženská múdrosť, spiritualita, intuícia, uzatváranie a ukončovanie cyklov, ktoré potrebujú koniec, aby sme mohli začať tvoriť niečo nové, v inej kvalite, domáca terapia pre rozvoj šamanky v nás, starostlivosť o naše telo a jeho liečenie.

4. stretnutie (3.5 2020)

Ásana archetyp HEREČKY s protipólom, emócie, ktoré prežívame, tvorivosť ako základ pre rozvoj zdravých vzťahov s mužmi, prežívanie a vyjadrovanie pocitov a svojej emocionality, liečenie zranení a skrytých strachov vo vzťahoch s mužmi.

5. stretnutie (10 .5 2020)

Ásana archetyp MILENKY s protipólom, prijatie svojho tela v ktorom je naša sexualita a schopnosť tvoriť nový život, partnerské vzťahy a láska, vzájomné spojenie, spolupráca, porozumenie a naplnenie vo vzťahu s mužom, vaječníky ako zdroj nášho prepojenia s materskou rodovou líniou, tanec pre panvu

6. stretnutie (24.5 2020)

Materský energetický okruh a dynamika panv. dna, otvorenie Materského energetického okruhu a zapojenie dynamiky panvového dna, príprava na  cvičenie s vajíčkom. Slávnostná ceremónia – rituál Mohendžodáro,  ukončenie kruhu.

Praktické informácie:

Nový intenzívny kurz pre začiatočníčky otvárame v Žiline na jar 2020 v ALMA- štúdio pohybu a jogy. Kurz spolu obsahuje 6 celodenných lekcií, tj. 42 hodín, 1 lekcia = 8 hodín, v dĺžke stretnutia je započítaná hodinová pauza na obed. Cena kurzu: 275€. Kurz je vystavaný ako kontinuálny – to znamená, že každá lekcia nadväzuje na predošlú. Neodporúča sa vynechávať alebo chodiť sporadicky. Na kurz je potrebné vopred sa prihlásiť mailom.

Úvodné stretnutie je zároveň ukážkovým stretnutím a je určené ženám, ktoré majú ohľadom tantra jogy otázniky a nevedia si úplne predstaviť obsahovú náplň kurzu. Cieľom ukážkovej hodiny je umožniť ženám zažiť úvod do Mohendžodára na vlastnej koži, zažiť silu skupinky a energiu iných žien, nacítiť si lektorku a potom sa rozhodnúť, či budú kurz navštevovať. Na druhom stretnutí sa kruh uzatvára.

Zásadným predpokladom na to, aby tantrické techniky priniesli žiadaný efekt je intimita. Cieľom je vytvoriť pre ženy bezpečný priestor, kde sa budú cítiť uvoľnene a dôverne. Z toho dôvodu intenzívny kurz ako uzavretý – to znamená, že nie je možné pridať sa do skupinky už rozbehnutého kurzu umenia tantra jógy.