Kurzy a cvičenia

Kurzy tantrickej jógy – Mohendžodáro

Workshopy pre zmiešané skupiny

Ženské kruhy

Skupinové aktívne meditácie

Cvičenia